Seniorenpastoraat.

Op vrijdag 12 juni a.s. is de volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat.         Vanaf hans derkx14.15 uur is iedereen welkom in het parochiecentrum Hoefstraat 201 waar de koffie en thee klaar staan. Deze middag wordt verzorgd door pater Hans Derkx. Hans Derkx heeft geruime tijd op de pastorie gewoond samen met pastor Harry Stultiens en is daarom geen onbekende voor ons. Hij zal deze middag het een en ander komen vertellen over zijn leven.

Seniorenpastoraat ook in de zomer!

Het seniorenpastoraat gaat dit jaar ook in de zomermaanden door.

 

Eerste H. Communie

Dit jaar hebben 17 kinderen hun eerste H. Communie gedaan op 2e Pinksterdag 25 mei in de viering van 11.00 uur. De kinderen zagen er prachtig uit en hebben hun eigen rol in de viering met verve uitgevoerd. Wij hopen dat zij deze dag nog blijven herinneren, niet alleen vanwege het feest, maar vooral omdat ze nu ook bij Jezus aan tafel mogen komen delen. En aan die tafel is plaats voor iedereen.

Dus van harte welkom en namens onze parochie Peerke Donders, toren de Vlaspit hartelijk gefeliciteerd: Tess van Gool, Martijn Boers, Mike van den Besselaar, Dean van Veen, Merel Tekath, Janine Geven, Yannick de Bresser, Arie Luites, Tygo Luites, Lindey Hermans, Lyndsey Vromans, Malù Musters, Chelsea van Gorp, Divano Karna, Tilana Huiskes, Joëlla van Vught en Shamira Statie.

15-jarig bestaan Mandala.

Op zondag 21 juni vieren wij het 15 jarig bestaan van De Mandala, met een receptie in de tuin van het parochiecentrum, Hoefstraat 201, ingang via poort Paduastraat van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom en wij serveren een hapje en een Mandaladrankje! Wij verzoeken u wel even aan ons door te geven of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en daarom vragen wij om dan een mailtje te sturen naar joosvanraak@parochiedevlaspit.nl of onderstaand strookje in te leveren bij het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201, een telefoontje kan ook tijdens kantooruren van 9.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer 013-582 1964, graag voor 16 juni a.s.

……………………………………………………………………………………………………………………

Ik/wij kom(en) naar de receptie op 21 juni                                                                  Naam:……………………………………………………………………………

Aantal personen…………………………………………………………………

 

 

Open repetitie: So You think you can SWITCH?

Kun jij switchen tussen een Bijbeltekst en hedendaagse verhalen of je eigen leven, tussen kerkliederen en moderne popsongs, tussen je werk en vrije tijd? Heb je plezier in zingen? Ben je vrouw tussen de 12-60 jaar en wil jij de switch maken van een vrije vrijdagavond naar een gezellige muzikale avond?

Kom dan naar de open repetitie van koor! Wanneer?                                           Vrijdag 19 juni van 19:30– 21:00u                                                                          (inloop v.a. 19:15u en na borrelen met thee/ koffie/ fris en iets lekkers v.a. 21:00u) Waar? Parochiecentrum de Vlaspit, Hoefstraat 201 in Tilburg                                Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen via koorswitch@hotmail.com of bellen naar Anne-mie Kwanters 013-5365851.

Of neem eens een kijkje op de facebookpagina van Koor Switch! Er is ook een evenement aangemaakt waarop je je kan aanmelden (niet verplicht).

Zien we je dan!

 

Aanpassing in Petrus Donderskerk.

Aanpassing zitplaatsen kerkAchter in de kerk staan tot op heden 2 rijen stoelen. Meestal zijn ze ook druk bezet. Maar de afstand tot het liturgisch centrum is wel wat groot. Vooraan in de kerk zijn plaatsen leeg. Om het gevoel van gemeenschap-zijn tijdens de weekendviering te bevorderen zullen deze twee rijen vanaf het weekend van 7 juni weggehaald zijn. We verzoeken de mensen die hier zitten dan een plaats te zoeken iets meer naar voren. Daarmee kunnen wij juist verbondenheid met elkaar nog meer vorm geven.

Wij hopen dan ook op begrip. En het schept ook wat meer ruimte om met elkaar voor de viering koffie te drinken.

 

 

Mariaviering

Mariaviering tuinEen jaarlijkse traditie die we in ere willen houden. In de prachtige tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201, ingang van de tuin aan de Paduastraat, wordt dinsdagavond 26 mei om 19.00 uur een Mariaviering gehouden. Wij willen iedereen uitnodigen om een bloem mee te brengen en iets wat een mooie herinnering is aan Maria of de meimaand .Het kan een beeldje zijn, een souvenir of misschien nog wel heel iets anders. Al die meegebrachte dingen krijgen een plek bij het Mariabeeld en u mag er iets over vertellen. We zingen en bidden met elkaar. Samen maken wij er een prachtige viering van. Na de viering drinken wij nog een kopje koffie of thee. Bij slecht weer verhuizen we naar binnen, maar als iedereen alvast bidt voor een mooie meiavond dan lukt het vast. U bent van harte welkom.

Koninklijke onderscheiding

Tilburg; lintjesregen; Tilburg; Raadzaal; KO; Theo te Wierik ;

Tilburg; lintjesregen; Tilburg; Raadzaal; KO; Theo te Wierik ;

Op 24 april j.l. is onze voormalige pastor, Theo te Wierik benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Deze koninklijke onderscheiding mocht hij o.a. ontvangen voor het werk dat hij doet voor het Huiskamerproject. Wij willen hem van harte feliciteren met deze onderscheiding.

 

Terugblik Taizé-weekend

Het weekend van 7 en 8 maart, eindelijk was het zover.. Het Taizé-weekend na enkele maanden voorbereiding, de bedoeling was dat er ook jongeren uit andere parochies zich in konden schrijven maar dat is helaas niet gelukt. Toch een mooie groep jongeren bij elkaar van de toren Frater Andreas en van het koor Gotiko uit Goirle en van De Mandala. Het bijzondere aan dit weekend was niet zozeer de verschillende Taizé vieringen, maar het feit dat deze vieringen in verschillende kerken gehouden werden. Wel een hoop gefiets op en neer voor de jongeren, maar dit was het meer dan waard. Verschillende kerken, verschillende koren en verschillende Taizé liederen, het waren prachtige vieringen. Rondom het thema ‘Solidariteit’ was er een mooi programma Taizé terugblikneergezet. Op zondagmorgen kwam Lydia Verhagen met een interactief gesprek over Solidariteit en zondagmiddag kwamen er een aantal kinderen langs die volop hebben kunnen genieten van een door ons opgezette spelletjesmiddag. Bellenblazen, hooghouden en tussendoor een cake versieren en gezellig kleuren, dit alles vond plaats in het parochiehuis aan de Vredeman de Vriesstraat. Ook zijn er een aantal jongeren naar het verzorgingshuis van Zwijsen gegaan met vrolijke vaasjes met tulpen om dit aan de verzorging aan te bieden omdat zij prachtig werk doen. Deze middag was helaas al weer te snel voorbij en we gingen snel door naar de protestantse gemeenschap. Daar kregen we een warm welkom en een warme maaltijd, er was het hele weekend super goed gezorgd voor alle maaltijden. In deze prachtige kerk werd het weekend afgesloten met het avondgebed. In elke kerk was een ander koor en de vieringen waren sfeervol op hun eigen manier. Mochten we nog geen zin in hebben in Taizé, dan is dit na dit weekend zeker veranderd! Het aftellen is voor ons begonnen…  Op zondag 3 mei vertrokken wij met 46 personen met jongeren van de Mandala en Gotiko en van de toren Frater Andreas, een hele mooie club van jonge mensen die telkens weer opnieuw genieten van Taizé en het geeft een band waar ze het hele jaar op terug kijken. Op 10 mei zijn we weer terug.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons op verschillende wijze hebben ondersteunt! Nina en Joos.

 

Uitbreiding Beraad Kerk & Samenleving

Zoals je misschien al weet, laten het parochiebestuur en het pastoraal team zich ondersteunen en adviseren door verschillende beraden. Zo is er ook een beraad voor Kerk en Samenleving dat zich buigt over hoe onze parochie een wezenlijk aandeel kan hebben in de maatschappij. Werkgroepen zoals MOV’s, de Eftelingactie, NoodZaak , de Samaritaan en de Inlooplunch vallen daar onder.                                                          De ziel van betrokkenheid, barmhartigheid en geloof in het bestaansrecht van de Zwakke van de parochie die werkt vanuit het geleefde leven van Jezus blijkt uit deze activiteiten.                                                                                                                      Nu zijn we opzoek naar mensen die in hun vrijwilligerswerk of werkzaam leven op maatschappelijke terreinen bezig zijn die graag de verbinding willen leggen tussen parochie en samenleving, om ons beraad te versterken. Als je daar ideeën over hebt of meer over wil weten, kun je vrijblijvend contact opnemen met Marja Wittenbols 06-44510457.

Inspiratiebijeenkomst beraad Kerk & Samenleving

“Blijf niet staren op wat vroeger was,

sta niet stil in het verleden….”

 verkeersbord 1 Zaterdag 13 juni 2015

11.00-14.00 uur

Montfortkerk

Corellistraat 231,

5049 EJ Tilburg

 

 verkeersbord 2

Omdat we als nieuwe parochie niet in rondjes moeten blijven draaien, maar op weg willen naar de toekomst nodigen we je uit mee te denken. Als actieve parochiaan of anders betrokkene heb je vast een idee van hoe onze kerk zich zou moeten en kunnen verhouden tot de samenleving. Hoe kunnen wij als hart en handen van de boodschap van Jezus bijdragen aan een rechtvaardigere, vriendelijkere samenleving, waarin iedereen gezien en een plaats gegund wordt?                                                       Daarvoor komen we als werkgroepen een paar uur samen, om te vertellen over onze activiteiten, onze zorgen en dromen. Daarmee kan het beraad Kerk & Samenleving een koers gaan uitzetten voor de toekomst. Het zou goed zijn als er van iedere werkgroep mensen zijn. Mocht je in meerdere werkgroepen zitten, stem dan met anderen af , zodat er zoveel mogelijk vertegenwoordigers zijn.                                                   Tussen de middag wordt er een lunch aangeboden.

“Ik”, zegt Hij, “ga iets nieuws beginnen… het is al begonnen… merk je het niet…”

Opgeven voor 1 juni: : m.wittenbols@stichtingdevonk.nl                                        Groeten van pastoor Frank Lemmens, Ingrid vd Pol, Jos Langenhoff, Jan Koppens, Wilbert Kocken, Marja Wittenbols.