Passiespelen Tegelen

Dit jaar worden er in de maanden mei t/m augustus in Tegelen de vijf-jaarlijkse Passiespelen opgevoerd. We willen proberen om daar met een groep uit de parochie Peerke Donders naar toe te gaan. De Passiespelen worden op zaterdagen en zondagen opgevoerd. De kaartjes kosten tussen de € 25,= en € 35,= . Mits er voldoende belangstelling is kunnen we gezamenlijk vervoer regelen. De reis heen en terug zal dan tussen de € 15,= en € 25,= gaan kosten. Mocht u belangstelling hebben stuur dan vóór 11 mei een mailtje naar Gerard: gerard@parochiedevlaspit.nl of geef uw naam door bij het parochiecentrum van toren de Vlaspit aan de Hoefstraat 201        (013-5821964). Aan de hand van het aantal belangstellenden kunnen we een datum bepalen om naar dit unieke evenement te gaan.Passiespelen

 

Efteling-spaarzegels

EftelingDe Efteling-kortingsactie is een groot succes, er zijn geen zegels meer nodig maar u kunt wel een financiële bijdrage geven om daarmee het uitstapje voor gezinnen in moeilijkheden helemaal compleet te maken.

 

Parochie Peerke Donders is een feit

Parochie Peerke Donders

vlaspit logo

Met ingang van 1 maart is parochie Peerke Donders een feit. Boven deze Nieuwsbrief ziet u het nieuwe logo met als toevoeging het logo “toren De Vlaspit”

Mocht u telefonisch contact opnemen met de parochie zult u te horen krijgen dat u verbonden bent met Parochie Peerke Donders, toren de Vlaspit.

In deze nieuwsbrief leest u nog meer over de veranderingen tot nu toe.

Een nieuw gezicht

Monic JansenSinds 2001 ben ik werkzaam als pastoraal werkster in Tilburg. Door de fusie van de vier voormalige parochies De Vlaspit, De Bron, Montfort en Frater Andreas ben ik nu in dienst van de parochie Peerke Donders en benoemd als wijkpastor voor de Toren De Vlaspit (toren is de nieuwe benaming voor iedere voormalige parochie)

Wellicht heeft u in de afgelopen maanden mijn gezicht al eens gezien. Vanaf het moment dat ik wist dat de kans bestond dat ik in deze toren wijkpastor zou worden (overigens samen met pastoor Frank Lemmens) ben ik met enige regelmaat bij de vieringen in de Petrus Donderskerk aanwezig geweest. En zondag 8 maart kunt u mij voor de eerste keer zien voorgaan in de liturgie.

Naast mijn taak als wijkpastor ben ik binnen de hele parochie Peerke Donders samen met pastoor Frank Lemmens verantwoordelijk voor het Liturgisch beleid. Ook ouderen vormen een speerpunt in de nieuwe parochie. Samen met Gerard Stevelink gaan we daarvoor een Ouderenberaad opzetten, die daarop beleid gaat ontwikkelen.

De komende maanden ga ik mij verder oriënteren in deze wijk en op mijn nieuwe taken als wijkpastor. U zult – net als ik – wat geduld moeten hebben, omdat ik nog maar gedeeltelijk werk. Vorig jaar juni heb ik een zware knieoperatie ondergaan en het herstel vordert jammer genoeg niet zoals ik gehoopt had.

Een aantal uren per week zal ik aanwezig zijn op het parochiecentrum aan de Hoefstraat. Precieze dagen en tijden zijn daar nog niet van te geven, mede omdat ik mijn werkzaamheden in de Toren Frater Andreas nog moet afbouwen. Iets meer over mijzelf. Ik ben geboren en getogen in Twente. Na de middelbare school naar Nijmegen verhuisd voor een studie Nederlands Recht. Daar heb ik mijn man Ron leren kennen en vlak voor ons beider afstuderen zijn we in Nijmegen getrouwd. In 1981 kwamen we in Tilburg wonen, in de Blaak, waar ik vrij snel gevraagd ben om in het parochiebestuur van de toenmalige parochie Petrus en Paulus te komen. Dat vrijwilligerswerk was uiteindelijk de aanzet om in de jaren 90 een HBO-opleiding Theologie en Levensbeschouwing te gaan volgen in Tilburg. Wij hebben 3 kinderen, Wout, Gijs en Marjolein, die alle drie uitgevlogen zijn en min of meer op hun plaats van bestemming zijn. Sinds 5 jaar woon ik in de Reeshof. Ik hoop u in de komende tijd te ontmoeten en over en weer nader kennis te maken.

 

Monic Jansen-Dercksen, pastoraal werkster.

De fusie en de nieuwsbrief

‘Alles blijft hetzelfde, totdat het anders wordt’, dat heeft u kunnen lezen in het informatieboekje van de fusieparochie Peerke Donders. Dat geldt ook voor de nieuwsbrief, nu is het nog hetzelfde, zoals u al jaren gewend bent.

Maar dat gaat veranderen; er komt een parochieblad voor de parochie Peerke Donders en er komt een nieuwsbrief.

NieuwsbriefDe nieuwsbrief en het parochieblad, evenals bijvoorbeeld de website en social media, zijn onderdeel van het communicatiebeleid van de parochie Peerke Donders. In de aanloop naar de fusie hebben we, een groep mensen uit alle vier parochies, de stand van zaken geïnventariseerd en communicatiebeleid ontwikkeld. Nu gaan we het beleid, stapje voor stapje, uitvoeren. Bestuur en team zijn begonnen met het samenstellen van een communicatieberaad. Zo snel mogelijk stellen we een redactie voor het parochieblad en een web- redactie samen. De nieuwsbrief zal gelinkt worden aan de website. We oriënteren ons op mogelijkheden bij aanbieders zoals drukkerijen en websitebouwers. We gaan verder vanuit het logo, om een huisstijl te ontwikkelen. Met Pasen komt er een voorlopige editie van het parochieblad van de parochie Peerke Donders, voor de nieuwsbrief is dat nog niet helemaal duidelijk. Hoe het parochieblad en nieuwsbrief eruit gaan zien, blijft dus nog even een verrassing…

 

Miriam Gianotten namens het parochiebestuur

Sjack Willemen namens het pastoraal team.

 

Ideeënbus

Vanaf dit weekend vind u achter in Petrus Donderskerk een ideeënbus. Hebt u een idee, een opmerking of misschien is er wat mis gegaan en vindt u dat er iets mee zou moeten gebeuren dan kunt u gebruik maken van de formulieren die bij de ideeënbus liggen om dit aan ons door te geven. U kunt ook mailen Ideeënbusnaar: parochiepeerkedonders@gmail.com of uw ingevulde formulier afgeven bij het parochiecentrum aan de Hoefstraat 201.

Woord- en Communievieringen in de Parochie Peerke Donders

Wellicht merkt u het. Ik, Monic Jansen, vier op een wat andere manier dan u van de werkgroep Woord- en Communievieringen gewend bent. In overleg met de collega pastoraal werkenden, Paulien van Bohemen en Sjack Willemen is er voor gekozen om in onze Woord- en Communievieringen een wat andere opbouw van de viering te gaan hanteren, die in het gedeelte rond de communie wat duidelijker afwijkt van een Woord en communiviering M. Janseneucharistieviering. Het woorddienstgedeelte met de inleiding, moment van vergeving, de lezingen, overweging, geloofsbelijdenis en voorbeden, blijft zoals het was. Het gedeelte rond de communie kent een wat andere volgorde: eerst wordt verwezen naar een eerdere eucharistieviering, dan zullen de eucharistische gaven uit het tabernakel gehaald worden, het Onze Vader wordt gebeden gevolgd door de communie-uitreiking. Daarna bidden we uit dankbaarheid voor het heilig brood dat we mochten ontvangen. Na het slotgebed volgen de mededelingen en voor we naar huis gezonden worden wensen we elkaar vrede en alle goeds toe voor de komende week.

Gastzangers gevraagd

Maak sterker wat Gij in ons begonnen zijt!

Katharsis, een koor van mensen tussen de 25 en 50 jaar, onder leiding van Martin Hoondert, is verbonden aan de Elimcommuniteit van de fraters van Tilburg. We zijn een koor dat op zoek is naar een eigen manier om geloof en spiritualiteit te beleven. We vinden het een uitdaging om samen met gastzangers te werken aan een project, muzikaal én inhoudelijk.

Enkele mensen uit het middenkoor Katharsis hebben, onder leiding van liturgist en tekstdichter Andries Govaart, de teksten van de gregoriaanse pinkstergezangen gelezen, en nog eens gelezen, en nog eens… net zo lang tot de betekenis helder werd en vertaald kon worden in verstaanbare woorden. Vanuit de Latijnse teksten zijn nieuwe gezangen ontstaan, in een directe, heldere, biddende taal. De teksten zijn voorgelegd aan enkele componisten met als opdracht muziek te schrijven die recht doet aan het ritueel van de eucharistieviering en voor jonge mensen leuk is om te zingen. Bekende en onbekende componisten hebben meegewerkt, een spannend experiment waarbij oude teksten in nieuwe taal en klank werden ingebracht in de liturgie. In het project Katharsis‘Maak sterker wat Gij in ons begonnen zijt’ wil Katharsis samen met gastzangers deze en andere liederen instuderen, beleven en ten gehore brengen. Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste zangers, mannen en vrouwen. Heb je zin om zes donderdagavonden van 20.00 uur tot 22.15 uur te repeteren aan nieuwe liederen en wil je een hele zaterdag, van 10.30 uur tot 16.00 uur, onder leiding van zangcoach Frank Hermans en onze enthousiaste dirigent werken aan de ontwikkeling van je stem en uitbreiding van je repertoire? Wil je bezig zijn met inhoud, met diepgang over hetgeen je zingt? Dan is dit project zeker iets voor jou!

De repetitiedata zijn: donderdagavond 19 maart, 2 april , zaterdag 11 april, donderdagavond 16 april 23 april, 21 mei en 28 mei.

We sluiten het project af met een viering op zaterdagavond 30 mei in de Lucaskerk, parochie Peerke Donders, in Tilburg.

Aanmelden of meer informatie? Per email: koorkatharsis@ziggo.nl of telefonisch Paul Damen 013-4638505 of Janine Gerris 06-24270424.

Actie Kerkbalans

Aan het begin van het nieuwe jaar doen wij via de actie Kerkbalans een beroep op u om onze parochie financieel te ondersteunen.

actie kerkbalansWij willen als parochie een steunpunt zijn op momenten in uw leven wanneer u het nodig hebt. We organiseren activiteiten voor peuters, kleuters, jongeren, gezinnen en ouderen. En natuurlijk zijn er onze wekelijkse vieringen waarin we uiting geven aan de religieuze en spirituele kanten van ons geloof. Ons parochiecentrum is dagelijks open voor allerlei praktische zaken maar ook voor gewoon een kopje koffie of een goed gesprek over geloofsvragen. Wij moeten deze dienstverlening echter geheel zelf betalen. Daarom kloppen we ook bij u aan voor een bijdrage.

Mgr. Van den Hende zegt over de actie het volgende: “De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren.

Het is een bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn hier op aarde. Geld voor de Kerk is reisgeld voor de pelgrimerende kerkgemeenschap. Die reis krijgt op allerlei manieren vorm. Dat kan zijn als een kleine gemeenschap die nabij wil zijn in en voor de wijk.”

In het kort benoemen wij hieronder een paar activiteiten:

Rondom Kerstmis en Pasen bieden wij in onze parochie voor jong en oud vieringen en andere bijeenkomsten aan, zoals de paasfakkeltocht en bijv. de peuter- en kleuterviering op kerstavond. Ook de speciale vieringen in de Goede Week, vlak voor Pasen zijn bijzonder. Op deze manier proberen wij op een vernieuwende wijze de P1030951kerkelijke feestdagen in het licht te zetten. En in september 2014 vierden we 12,5 jaar Petrus Donderskerk o.a. met een prachtige fietstocht.

 

 

Elk jaar zamelen onze parochianen voor Kerstmis artikelen in waarvan door de  jongeren van de Mandala kerstpakketten worden gemaakt voor de mensen in onze wijken die het goed kunnen gebruiken. Mensen die in nood zijn geraakt, mensen die eenzaam of ziek zijn. Wij bezoeken de zieken als men ons doorgeeft dat iemand ziek is. En we helpen via werkgroep De Samaritaan mensen die even een steuntje nodig hebben. Gemeenschap zijn is ook zorg voor elkaar hebben.

Wij kennen onze wekelijkse zondagsviering om 11.00 uur met vooraf koffie/thee. Vele werkgroepen zorgen door hun zang, stem, bloemen, koffie en thee, zorg voor het viering parochietuinkerkgebouw dat dit aansprekende en inspirerende vieringen zijn. En daarnaast kennen we ook vele bijzondere vieringen: rondom Maria in de tuin, oogstdankvieringen, Taizé vieringen, Switchvieringen. Parochie de Vlaspit kent een ruim aanbod.

 

Onze parochiegemeenschap biedt aan alle leeftijdsgroepen kansen en mogelijkheden.

Senioren hebben maandelijks een bijeenkomst en hun uitstapjes in april/mei, er zijn abdijweekenden, jongeren gaan naar Taizé, scholen zijn welkom in onze kerk, kinderen worden gedoopt en kunnen meedoen aan de 1e Communie en het Vormsel, er zijn kindernevendiensten.

ondergaande zonOok al heeft de kerk het in deze tijd moeilijk, de zon is nog niet ondergegaan. Parochie de Vlaspit lijdt nog geen kwijnend bestaan. Maar wij teren wel in op onze reserve’s. Daarom moeten wij ons vuur brandend houden, samen, met elkaar! Hieronder leest u op welke manier u uw financiële bijdrage aan de parochie kunt overmaken. Uw deelname levert voordeel op voor de parochie, maar zeker ook voor u.

 

Internetbankieren

Als u gebruik maakt van internetbankieren kunt u digitaal uw bijdrage overmaken naar IBAN nummer: NL22 RABO 0151 2171 30 t.n.v. Parochie De Vlaspit, Tilburg.

U kunt gebruik maken van uw bankformulieren en een bedrag overmaken naar IBAN nummer: NL22 RABO 0151 2171 30 t.n.v. Parochie De Vlaspit, Tilburg. U kunt de bank ook een periodieke opdracht laten verzorgen.

Voordelen voor deelnemers aan kerkbalans

Uw deelname aan de actie kerkbalans wordt beloond. Voor kerkelijke diensten zoals huwelijk, jubileum, uitvaart, betaalt u als deelnemer het basisbedrag en vervalt de toeslag van ± 25%.

Contact

Voor meer informatie over ledenadministratie of kerkbijdrage kunt u bellen naar 013 – 582 1964. Als u niet direct geholpen kunt worden, noteren we uw naam en telefoonnummer en bellen u terug.

Belastingaftrek

De aan Kerkbalans deelnemende kerken zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Giften aan goede doelen of ANBI’s – dus ook uw bijdragen aan Kerkbalans – zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.

Wij vertrouwen op uw steun en willen u bij voorbaat al hartelijk danken.

Het parochiebestuur.

 

 

 

 

Lezing over ethiek en aandacht in de zorg.

Op dinsdagavond 10 februari is er een avond met Bert Keizer over Ethiek en aandacht in de zorg.

Lezing ethiekVerpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer is bekend van tv-interviews, van columns in Trouw en Medisch Contact en van een aantal boeken, waaronder recent Tumult bij de uitgang (2013) en Waar blijft de ziel? (2014).

 

 

Hij heeft een verrassend eerlijke kijk op zijn onderwerpen en een menswaardige benadering staat bij hem altijd voorop. De avond wordt muzikaal omlijst en na afloop informeel voortgezet.

Dinsdag 10 februari 20.00 uur -21.30 uur Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg. Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden via   d.penninkhof@pkn-tilburg.nl   kosten €5,=.