Visie

Parochie de Vlaspit wil een gelovige gemeenschap zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Onze parochie probeert de Spiritualiteit van de Vlaspit levend te houden en door te geven. Een spiritualiteit die licht uitstraalt, een licht dat uitnodigend naar buiten straalt om mensen een gastvrij en open thuis aan te bieden, waar iedereen weet dat hij/zij meetelt en mee kan aanzitten in wederzijds respect en waardering. Onze geloofsgemeenschap probeert het Evangelie, de Blijde Boodschap, te vertalen naar deze tijd. Wij willen een zinvolle bijdrage leveren aan deze, onze samenleving, waarin men (met uitzondering van de oudere generatie) minder waarde hecht aan de traditionele vormen van geloofsbeleving, maar nog altijd op zoek blijft naar innerlijke diepgang en christelijke waarden en normen.