De Samaritaan

De Samaritaan genomineerd voor vrijwilligersprijs Tilburg 2013
Op 24 mei werd bekend dat de Samaritaan één van de 3 genomineerden is voor de vrijwilligersprijs 2013 van de gemeente Tilburg. De Samaritaan is een begrip in onze gemeenschap door haar kleinschalige inzet voor mensen die net tussen wal en schip dreigen terecht te komen. U kunt uw stem uitbrengen via de bon in het Brabant Dagblad van vrijdag 24 mei of via de website van de gemeente Tilburg of van Contour tot 17 juni. Steun onze Samaritaan door uw stem. Alvast bedankt.

DE  SAMARITAAN
Ik had voorbij kunnen lopen,
want ik had nog wel wat
“Anders” te doen.
Maar mijn voeten stopten,
keerden mijn lichaam
in de richting van het gekerm.
vrij naar Lucas 10:30 ev.

Wie is  mijn naaste?, vraagt een man aan Jezus.
Dan vertelt Jezus hem een verhaal.
Een man is op reis van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg wordt hij overvallen door een bende rovers.  Ze slaan hem neer, pakken hem alles af en laten hem halfdood achter. Toevallig komt daar een priester langs. Hij ziet die man wel liggen, maar loopt met een grote boog om hem heen. Even later komt er weer iemand langs. Het is een leviet, iemand die priesters helpt bij hun werk in de tempel. Hij ziet de man wel liggen, maar ook hij loopt met een grote boog om hem heen. Maar dan komt er een vijand van de Joden aan, een Samaritaan, die op reis is.  Hij ziet de man liggen en krijgt medelijden met hem. Hij gaat naar hem toe. Hij doet zalf op zijn wonden en doet er een verband om. Dan tilt hij hem op zijn ezel en brengt hem naar een herberg. Daar blijven ze die nacht. De Samaritaan zorgt goed voor de man. De volgende morgen geeft hij geld aan de baas van de herberg. Zorg goed voor de man, zegt hij erbij. En als het meer kost dan betaal ik u dat wel als ik terugkom. Dat is het verhaal, zegt Jezus.  En wie, beste vriend, is nu de naaste geweest van de man die overvallen werd?
Die Samaritaan natuurlijk, antwoordt hij. Heel goed zegt Jezus. Doe dan voortaan net zo als hij.
 Lucas 10:30 ev

Komt u ons helpen?
Het is nog steeds crisistijd in ons land. De werkloosheid stijgt en we blijven in een recessie zitten. En de lente wil ook maar niet echt doorbreken. Het is voor ons van belang om stil te staan bij positief leven en te groeien in soberheid en solidariteit met al degenen die in moeilijkheden geraken.
De werkgroep De Samaritaan probeert extra stil te staan bij haar kernopdracht: mensen een steuntje in de rug te geven wanneer ze het om één of andere reden –financieel of anderszins- even niet meer zien zitten, de grond onder hun voeten voelen wegzakken, omdat ze niet meer weten wat ze met hun (kleine) financiële zorgen aan moeten.
Als we naar onze huidige tijd kijken, onze ogen de kost geven, dan zien we dat mensen die de nodige pech hebben in hun leven steeds minder kunnen rekenen op de solidariteit van anderen die het beter getroffen hebben. De politiek voorop, maar ook de kerk en veel  andere organisaties laten het veel meer dan vroeger regelmatig afweten, zijn daar mede-verantwoordelijk voor.
Steeds meer mensen lukt het nog maar nauwelijks de eindjes aan elkaar te knopen. En soms gaat het dan gewoon mis. En komt iemand ’n gezin even geld te kort om alle rekeningen, een schoolreisje, nieuwe schoenen, de kapper, een fietsreparatie, een nieuwe jas en ga zo maar door, te betalen.
Vroeger was er dan soms nog de kerk die even te hulp schoot om zo’n onverwachtse financiële nood op te vangen/te helpen op te lossen. Nu ligt dat veel moeilijker: kerken lopen om meerdere redenen leeg en het aantal jongeren dat nog deel uit maakt van een parochiegemeenschap is vele malen kleiner dan het aantal ouderen dat daar nog over de drempel komt.
Desondanks mogen wij ons gelukkig prijzen, dat er in onze parochie De Vlaspit nog steeds veel vrijwilligers zijn die in de geest van het echte evangelie, zoals Jezus van Nazareth het ooit heeft voorgeleefd, op allerlei manieren hun steentje blijven bijdragen en anderen proberen te helpen als dat nodig is.
Onze werkgroep De Samaritaan is één van de werkgroepen uit de parochie waarvan de leden proberen mensen met raad en (kleine financiële) daad bij te staan als het mis dreigt te gaan.  Soms kunnen ze ook door verwijzen naar anderen die beter thuis zijn in de gerezen problemen.
Helaas komen we op dit moment enkele actieve helpers te kort en daarom zijn we op zoek naar leden (liefst wat jonger, zo ongeveer tussen de 30 en 50 jaar) die hun schouders onder dit mooie en dankbare werk willen zetten.  Zo denken we bijvoorbeeld aan ouders van jongeren van De Mandala. Maar natuurlijk zijn ook anderen heel welkom.
Ben je nieuwsgierig  geworden, geïnteresseerd?
Bel of e-mail dan even met onze parochie-coördinator Gerard Stevelink. Hij maakt deel uit van de werkgroep, legt je graag uit hoe het werk van De Samaritaan in elkaar steekt en welke taken er zoal van je verwacht worden.
Zijn telefoonnummer is  013-582 1964 en zijn e-mailadres: gerard@parochiedevlaspit.nl
Je kunt ook gewoon naar onze eerstvolgende werkavond komen om poolshoogte nemen.
We komen donderdagavond 13 juni a.s. van 19.30-21.30 uur weer bij elkaar op het parochiecentrum, Hoefstraat 201. U bent meer dan welkom!