Fusieproces

Bij deze parochieberichten krijgt u ook fusiebrief 7. Het organogram van de nieuwe parochie Peerke Donders en de tussentijdse rapportage van de fusiestuurgroep is te downloaden via de website www.parochiedevlaspit.nl.

Mocht u een exemplaar willen ontvangen dan kan dat via het parochiecentrum 013-5821964. Ook in de kerk zullen enkele exemplaren liggen.

 

Denkt u aan de bijeenkomst van donderdag 2 oktober in de Lucaskerk om 20.00 u. Graag vooraf even opgeven. Zo kunnen we laten zien dat we samen verder willen gaan.