Seniorenpastoraat.

Op vrijdag 12 juni a.s. is de volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat.         Vanaf hans derkx14.15 uur is iedereen welkom in het parochiecentrum Hoefstraat 201 waar de koffie en thee klaar staan. Deze middag wordt verzorgd door pater Hans Derkx. Hans Derkx heeft geruime tijd op de pastorie gewoond samen met pastor Harry Stultiens en is daarom geen onbekende voor ons. Hij zal deze middag het een en ander komen vertellen over zijn leven.

Seniorenpastoraat ook in de zomer!

Het seniorenpastoraat gaat dit jaar ook in de zomermaanden door.