Uitbreiding Beraad Kerk & Samenleving

Zoals je misschien al weet, laten het parochiebestuur en het pastoraal team zich ondersteunen en adviseren door verschillende beraden. Zo is er ook een beraad voor Kerk en Samenleving dat zich buigt over hoe onze parochie een wezenlijk aandeel kan hebben in de maatschappij. Werkgroepen zoals MOV’s, de Eftelingactie, NoodZaak , de Samaritaan en de Inlooplunch vallen daar onder.                                                          De ziel van betrokkenheid, barmhartigheid en geloof in het bestaansrecht van de Zwakke van de parochie die werkt vanuit het geleefde leven van Jezus blijkt uit deze activiteiten.                                                                                                                      Nu zijn we opzoek naar mensen die in hun vrijwilligerswerk of werkzaam leven op maatschappelijke terreinen bezig zijn die graag de verbinding willen leggen tussen parochie en samenleving, om ons beraad te versterken. Als je daar ideeën over hebt of meer over wil weten, kun je vrijblijvend contact opnemen met Marja Wittenbols 06-44510457.

Inspiratiebijeenkomst beraad Kerk & Samenleving

“Blijf niet staren op wat vroeger was,

sta niet stil in het verleden….”

 verkeersbord 1 Zaterdag 13 juni 2015

11.00-14.00 uur

Montfortkerk

Corellistraat 231,

5049 EJ Tilburg

 

 verkeersbord 2

Omdat we als nieuwe parochie niet in rondjes moeten blijven draaien, maar op weg willen naar de toekomst nodigen we je uit mee te denken. Als actieve parochiaan of anders betrokkene heb je vast een idee van hoe onze kerk zich zou moeten en kunnen verhouden tot de samenleving. Hoe kunnen wij als hart en handen van de boodschap van Jezus bijdragen aan een rechtvaardigere, vriendelijkere samenleving, waarin iedereen gezien en een plaats gegund wordt?                                                       Daarvoor komen we als werkgroepen een paar uur samen, om te vertellen over onze activiteiten, onze zorgen en dromen. Daarmee kan het beraad Kerk & Samenleving een koers gaan uitzetten voor de toekomst. Het zou goed zijn als er van iedere werkgroep mensen zijn. Mocht je in meerdere werkgroepen zitten, stem dan met anderen af , zodat er zoveel mogelijk vertegenwoordigers zijn.                                                   Tussen de middag wordt er een lunch aangeboden.

“Ik”, zegt Hij, “ga iets nieuws beginnen… het is al begonnen… merk je het niet…”

Opgeven voor 1 juni: : m.wittenbols@stichtingdevonk.nl                                        Groeten van pastoor Frank Lemmens, Ingrid vd Pol, Jos Langenhoff, Jan Koppens, Wilbert Kocken, Marja Wittenbols.